Általános Szerződési Feltételek

 

Általános szerződési feltételek HUBERTUS VENDÉGHÁZ

Szerződő felek Harsányi Géza, mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.

A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vendégház szálláshelyként való biztosítása.

A szállás foglalása minden esetben személyesen, írásban a honlapon keresztül, vagy e-mail-ben történik. E-mail-ben történő megrendelés esetén a foglalásnak tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, az érkezés és távozás dátumát, a vendégek számát. A megrendelés visszaigazolása szintén minden esetben írásban történik. A szálláshely foglalásának elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési feltételeket és a házirendet elolvasták, megértették és elfogadták. Amennyiben a megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban közvetítő) adja le a szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a szolgáltató és a közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget. A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 3 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük. A foglaló a szállásdíj 50 %-a, melyet a megrendelést követően 1 héten belül kérünk átutalni, vagy postai csekken elküldeni HUF-ban a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára, vagy címre. Amennyiben nem a foglalást leadó személy bankszámlájáról történik az utalás, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni a foglaló nevét, különben nem tudjuk beazonosítani a befizetőt. Amennyiben a vendég teljesítése határidőig megérkezik a szolgáltató számlájára létrejön a szerződés. A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.

Az aktuális szállásdíjak a vendégház honlapján találhatóak. A szállásdíj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, az utasbiztosítást, balesetbiztosítást és útlemondási biztosítást, ezt egyénileg kell megkötni. A szállásdíj nem tartalmaz étkezést.

Az IFA összege a helyszínen az üdülés megkezdésekor fizetendő. (Az adófizetési kötelezettség csak a 18 éven felüli vendégeket terheli.)

A szállásdíj tartalmazza a szállás költségét, a víz és áram szolgáltatást, fűtést, végtakarítást, ágyneműt, parkolást, törülközőt. A vendégház teljesen felszerelt.

A szállás az érkezés napján 14 órától foglalható el, és azt a távozás napján 11:00 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.

A szállás lemondását kizárólag írásban fogadjuk el a kézhezvételi dátum figyelembe vételével. Az érkezés előtt hamarabb, mint 30 nappal történő lemondás esetén a foglalási előleg visszajár. Az érkezés előtt 30-3 nap közötti lemondás esetén a foglalási előleg nem jár vissza. Amennyiben az ügyfél az érkezés előtt 2-napon belül mondja le a foglalást, vagy egyáltalán nem mondja le, úgy a lefoglalt időszak teljes szállásdíja fizetendő (az előlegen felüli rész kiszámlázásra kerül)

Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért a szállásadó felelősséget nem vállal.

Amennyiben a vendég a lefoglalt időpont előtt kíván hazautazni, úgy semmilyen esetben sem kötelezhető a szolgáltató a végösszeg különbözetének megfizetésére.

A vendégházban csak a bejelentőlapon szereplő fizető vendégek tartózkodhatnak. Bármilyen ezzel a tárgykörrel kapcsolatos probléma felmerülése esetén, a vendégház tulajdonosának jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást az ott tartózkodó vendégek számára. Vendég(ek)et fogadni, kizárólag a vendégház tulajdonosának előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen, a bejelentőlapon, számlán szereplő létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

Az épületben dohányozni, gyertyát valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek állnak a vendégek rendelkezésére.

A vendég távolléte során az vendégház tulajdonosa csak kivételes esetekben léphet be az ingatlan területére. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár és felmerülő műszaki problémák elkerülése érdekében.

 A vendégházban tartózkodás során a vendég által harmadik személynek okozott kárért a vendég közvetlenül  felelősséggel tartozik!

A vendégház területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetleges bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.

 Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

 Parkolni a vendégház zárt udvarán lehet. Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le és közlekedjenek, hogy az épületek teteje nem rendelkezik hófogóval. Ebből adódó károkért a vendéglátó semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen közöljék, amelyek közül a megalapozott panaszaikat megpróbáljuk a helyszínen azonnal orvosolni.

 Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Ön személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú. Az azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).

 

 

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk, szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.
Elfogad
Elutasít
cookie beállítások módosítása